Vyberte stránku

DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy
 

Níže jsou zveřejněny hlavní výstupy Plánu mobility po jeho druhé aktualizaci v roce 2023 a další doplňující dokumenty, které si můžete zobrazit po poklepání příslušných odkazů. Hlavní zprávy obou částí – analytické a návrhové – jsou označeny jako „textová část“.


Analytická část (textová část)

 1. Stanoviště průzkumu individuální automobilové dopravy
 2. Základní komunikační systém
 3. Izochrony docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD
 4. Kartogram silniční dopravy, vozidla celkem
 5. Kartogram silniční dopravy, nákladní vozidla
 6. Kartogram silniční dopravy, tranzitní doprava
 7. Oblasti průzkumu statické dopravy – centrum a přilehlé okolí
 8. Oblasti průzkumu statické dopravy – vícepodlažní obytná zástavba
 9. Hluk z dopravy – den
 10. Hluk z dopravy – noc
 11. Rozptylová studie (ZIP archiv)
 12. Dopravní zklidnění na území města Teplice

Návrhová část (textová část)

 1. Návrh základního komunikačního systému
 2. Kartogram silniční dopravy – r2030, vozidla celkem
 3. Návrh tras nákladní dopravy
 4. Návrh statické dopravy – centrum a přilehlé okolí
 5. Návrh statické dopravy – vícepodlažní obytná zástavba
 6. Návrh dopravního zklidnění
 7. Návrh základní sítě cyklistické dopravy
 8. Návrh páteřní sítě cyklistické dopravy
 9. Návrh základní sítě pěší dopravy – zatřídění
 10. Návrh základní sítě pěší dopravy – posouzení
 11. Kartogram veřejné hromadné dopravy
 12. Kartogram veřejné hromadné dopravy, rozdělení dle módů
 13. Kartogram městské hromadné dopravy, rozdělení dle módů
 14. Kartogram veřejné linkové a železniční osobní dopravy, rozdělení dle módů
 15. Kartogram veřejné hromadné dopravy – r2030
 16. Kartogram veřejné hromadné dopravy – r2030, rozdělení dle módů
 17. Kartogram městské hromadné dopravy – r2030, rozdělení dle módů
 18. Kartogram veřejné linkové a železniční osobní dopravy – r2030, rozdělení dle módů

Další dokumenty: