Vyberte stránku

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE

Vítejte na internetových stránkách, věnovaných strategickému dokumentu s názvem Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice (zkráceně Plán mobility). Hlavním cílem této dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě a nasměrovat její rozvoj tak, aby byla dlouhodobě udržitelná.

Plán mobility ke konci roku 2022 prošel aktualizací č. 1, kterou schválilo Zastupitelstvo města Teplice usnesením č. 017/23 ze dne 06-02-2023. Plán mobility následně 07-03-2023 schválilo Ministerstvo dopravy České republiky prostřednictvím Komise pro posuzování dokumentů městské mobility. Jeho aktualizovanou verzi nyní najdete v sekci DOKUMENTY.

Máme plnohodnotný SUMP!

Aktualizace č. 1 byla schválena Ministerstvem dopravy ČR Dne 07-03-2023 byla Ministerstvem dopravy ČR, skrze Komisi pro posuzování dokumentů městské mobility, schválena aktualizace č. 1 Plánu udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Jedná se o významný...

Oslavy 70 let trolejbusů v Teplicích

Věděli jste, že... V Teplicích existovala od roku 1895 tramvajová doprava, která byla úplně zrušena roku 1956, kdy došlo k postupnému nahrazení trolejbusy? Nebo že první úsek trolejbusové trati byl otevřen 1. května roku 1952 a byla to okružní trať vedoucí z hlavního...

Zastupitelstvo města Teplice schválilo aktualizaci 1

Aktualizace číslo 1 byla dne 11. ledna 2023 představena a projednána s odbornou veřejností. Plán mobility poté 20. ledna schválila Rada města Teplice usnesením č. 0029/23 a následně také 6. února Zastupitelstvo města Teplice usnesením č. 017/23.

Děkujeme, že jste spolupracovali na budoucnosti teplické dopravy!

Pomáhali jste nám s průzkumem mobility, vyplňovali jste pocitovou mapu, účastnili se dopravních průzkumů a veřejných projednání a dali nám zpětnou vazbu k navrženým opatřením. Vaši pomoc možná budeme potřebovat i v budoucnu. Sledujte prosím nadále tyto stránky a kanály města Teplice a včas se dozvíte, jak se můžete zapojit.

Co je to Plán mobility?

Více informací o Plánu mobility a jeho řešitelském týmu se dočtete v sekci O PROJEKTU. Informace ze samotné přípravy Plánu mobility jsou pak k dispozici v sekci ČLÁNKY.

Kde najdu Plán mobility?

Jak vypadá poslední verze Plánu mobility nebo jeho samostatná Analytická, případně Návrhová část? To se dozvíte v sekci DOKUMENTY, odkud si jej můžete stáhnout i s přílohami.

Komu můžu napsat?

Pokud máte k projektu jakékoli dotazy, můžete využít kontakt na garanta projektu v sekci O PROJEKTU. Původní komentáře jsou shrnuty v samostatném souboru na konci sekce DOKUMENTY