Vyberte stránku

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE

Vítejte na internetových stránkách, věnovaných strategickému dokumentu s názvem Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice (zkráceně Plán mobility, nebo také SUMP). Hlavním cílem této dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě a nasměrovat její rozvoj tak, aby byla dlouhodobě udržitelná.

Návrhová část Plánu mobility prošla během roku 2023 aktualizací č. 2, kterou schválilo Zastupitelstvo města Teplice usnesením č. 117/23 ze dne 18-09-2023 a poté Plán mobility dne 25-10-2023 schválilo Ministerstvo dopravy České republiky prostřednictvím Komise pro posuzování dokumentů městské mobility. Aktualizovanou verzi Plánu mobility nyní najdete v sekci DOKUMENTY.

Plán mobility se bude dále rozvíjet. V rámci dalších aktivit se budeme soustředit například na spolupráci s významnými regionálními zaměstnavateli při na řešení společných problémů v oblasti dopravní obsluhy nebo dopravy obecně. O všem vás budeme postupně informovat.

Aktualizace SUMP č. 2 je venku!

Aktualizace č. 2 byla schválena Ministerstvem dopravy ČR Teplice v oblasti dopravy provedly další významný krok vpřed, protože dne 25.10.2023 obdrželo Statutární město Teplice oficiální schválení již druhé aktualizace svého Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) od...

Děkujeme, že jste spolupracovali na budoucnosti teplické dopravy!

Pomáhali jste nám s průzkumem mobility, vyplňovali jste pocitovou mapu, účastnili se dopravních průzkumů a veřejných projednání a dali nám zpětnou vazbu k navrženým opatřením. Vaši pomoc možná budeme potřebovat i v budoucnu. Sledujte prosím nadále tyto stránky a kanály města Teplice a včas se dozvíte, jak se můžete zapojit.

Co je to Plán mobility?

Více informací o Plánu mobility a jeho řešitelském týmu se dočtete v sekci O PROJEKTU. Vybrané informace ze samotné přípravy Plánu mobility a jeho průběhu jsou pak k dispozici v sekci ČLÁNKY.

Kde najdu Plán mobility?

Jak vypadá poslední verze Plánu mobility, jeho samostatná Analytická část, nebo přílohy Návrhové části? To se dozvíte v sekci DOKUMENTY, odkud si jej můžete stáhnout i s přílohami.

Komu můžu napsat?

Pokud máte k projektu jakékoli dotazy, můžete využít kontakt na garanta projektu (v sekci O PROJEKTU). Původní komentáře jsou shrnuty v samostatném souboru na konci sekce DOKUMENTY