Vyberte stránku

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE

Vítejte na internetových stránkách, věnovaných strategickému dokumentu s názvem Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice (zkráceně Plán mobility, nebo také SUMP). Hlavním cílem této dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě a nasměrovat její rozvoj tak, aby byla dlouhodobě udržitelná.

Návrhová část Plánu mobility prošla během roku 2023 aktualizací č. 2, kterou schválilo Zastupitelstvo města Teplice usnesením č. 117/23 ze dne 18-09-2023 a následně Plán mobility dne 25-10-2023 schválilo Ministerstvo dopravy České republiky prostřednictvím Komise pro posuzování dokumentů městské mobility. Aktualizovanou verzi Plánu mobility nyní najdete v sekci DOKUMENTY.

Teplice s rozvojem Plánu mobility neotálejí, aktuálně řeší třeba bezbariérové trasy napříč městem a také pracují na koncepci cyklistické dopravy. O něco dále město Teplice pokročilo s firemní mobilitou, v rámci které spolupracují s významnými regionálními firmami na zlepšení jejich dopravní situace. Více se o průzkumu firemní mobility dočtete v této AKTUALITĚ.

Spolupracujeme na lepší mobilitě: Startujeme průzkum pro firemní plány mobility v Teplicích

Spolupracujeme na lepší mobilitě: Startujeme průzkum pro firemní plány mobility v Teplicích Město Teplice se aktivně věnuje zlepšování dopravní situace a spolupráci s místními firmami i obyvateli. V rámci projektu „Plán udržitelné městské mobility Statutárního města...

Děkujeme, že jste spolupracovali na budoucnosti teplické dopravy!

Pomáhali jste nám s průzkumem mobility, vyplňovali jste pocitovou mapu, účastnili se dopravních průzkumů a veřejných projednání a dali nám zpětnou vazbu k navrženým opatřením. Vaši pomoc možná budeme potřebovat i v budoucnu. Sledujte prosím nadále tyto stránky a kanály města Teplice a včas se dozvíte, jak se můžete zapojit.

Co je to Plán mobility?

Více informací o Plánu mobility a jeho řešitelském týmu se dočtete v sekci O PROJEKTU. Vybrané informace ze samotné přípravy Plánu mobility a jeho průběhu jsou pak k dispozici v sekci ČLÁNKY.

Kde najdu jeho výstupy?

Jak vypadá poslední verze Plánu mobility, jeho samostatná Analytická část, nebo přílohy k Návrhové části? To se dozvíte v sekci DOKUMENTY, odkud si jej můžete stáhnout i s přílohami.

S kým můžu komunikovat?

Pokud máte k projektu jakékoli dotazy, můžete využít kontakt na garanta projektu (v sekci O PROJEKTU). Původní komentáře jsou shrnuty v samostatném souboru na konci sekce DOKUMENTY