Vyberte stránku

Aktualizace č. 2 byla schválena Ministerstvem dopravy ČR

Teplice v oblasti dopravy provedly další významný krok vpřed, protože dne 25.10.2023 obdrželo Statutární město Teplice oficiální schválení již druhé aktualizace svého Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) od Ministerstva dopravy ČR.

Tento úspěch představuje výsledek náročného úsilí, směřujícího k tomu, aby nová verze SUMP splnila důležité podmínky MD a aby jeho úroveň kvality vyhovovala současným standardům pro dopravně plánovací podklady moderních českých měst.

Druhá aktualizace Statutárnímu městu Teplice rozšířila jeho schopnosti analýzy celkového vývoje dopravy a umožnila mimo jiné zaměřit se více na rozvoj městského dopravního podniku nebo práci s významnými zaměstnavateli v regionu tak, aby bylo možné lépe koordinovat řešení společných dopravních problémů.

Děkujeme všem, kteří se na Aktualizaci č. 2 podíleli – od odborníků a poradců, až po obyvatele města, jejichž názory a připomínky byly neocenitelným přínosem. Těšíme se na další spolupráci při navazujících aktualizacích a na to, jak společně budeme směrovat Teplice k udržitelnější budoucnosti.