Vyberte stránku

Spolupracujeme na lepší mobilitě: Startujeme průzkum pro firemní plány mobility v Teplicích

Město Teplice se aktivně věnuje zlepšování dopravní situace a spolupráci s místními firmami i obyvateli. V rámci projektu „Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice“ jsme v červnu 2024 zahájili průzkum zaměřený na mobilitu firem, který je zásadní pro analýzu a zlepšení dopravních podmínek pro firmy a jejich zaměstnance.

V průzkumu se neomezujeme pouze na zaměstnance, ale cílíme i na vedoucí provozoven a manažery s okruhy otázek přizpůsobenými každé cílové skupině. Vybrané firmy, které se rozhodly stát průkopníky v tomto projektu, již obdržely své dotazníky. Jejich zpětná vazba a ochota přispět ke zlepšení dopravy jsou zásadní pro úspěch celého projektu.

Anonymizované údaje z průzkumu nám umožní navrhnout efektivní opatření, která zlepší nejen dopravní situaci firem a jejich zaměstnanců, ale prospějí všem obyvatelům Teplic, protože pozitivní změny se promítnou do celého dopravního systému.

Děkujeme všem, kteří se průzkumu účastní. Pokud máte zájem o aktuální informace k tomuto projektu, zůstaňte s námi, a jakmile budou první výsledky připravené a schválené, zveřejníme je na těchto stránkách.

PS: Pokud jste zástupcem firmy s více než 100 zaměstnanci a máte zájem se zapojit, neváhejte nás kontaktovat.