Vyberte stránku

Dne 19.6.2018 jste měli další možnost setkat se se zpracovateli Plánu mobility, tentokráte mj. za přítomnosti primátora pana Hanzy. Děkujeme všem, kteří se přišli o Plánu mobility dozvědět více a také organizátorům setkání.

Setkání se také zúčastnila reportérka Českého rozhlasu, paní Hauptvogelová, která ke konci setkání s panem primátorem Hanzou a vedoucím projektu Plánu mobility panem Roháčem udělala krátký rozhovor.

Prezentována byla zejména Návrhová část projektu, kdy byly představeny východiska, vize a navržená opatření. Ze závěrečné diskuze jsme si odnesli také několik podnětů k zamyšlení a zapracování. Prezentace ze setkání je pro zájemce k dispozici v sekci Dokumenty. Veškeré své další dotazy, náměty a připomínky nám můžete zasílat ještě zhruba do 30.6. a to přímo na adresu pavel.rohac.ml@udimo.cz (zejména pro obsáhlé příspěvky) nebo využít sekci komentářů.

Tým zpracovatelů