Vyberte stránku

Věděli jste, že…

V Teplicích existovala od roku 1895 tramvajová doprava, která byla úplně zrušena roku 1956, kdy došlo k postupnému nahrazení trolejbusy? Nebo že první úsek trolejbusové trati byl otevřen 1. května roku 1952 a byla to okružní trať vedoucí z hlavního nádraží přes Benešovo náměstí, Šanov, Jankovcovu ulici zpět k nádraží…? [Wikipedia]

Od té doby trolejbusová síť v Teplicích prošla mnoha významnými změnami a nová koncepce udržitelné městské dopravy (Plán mobility) ji plánuje dále rozšiřovat a modernizovat, např. o parciální (hybridní) trolejbusy, které umožňují jízdu bez trakčního trolejového vedení, čímž jsou do určité míry operativní jako autobusy. Ale nyní zpět k tomuto významnému výročí 70 let trolejbusů v Teplicích

V sobotu 10. 9. 2022 proběhly oslavy 70 let trolejbusů v Teplicích. Největšího zájmu se dostalo historickým trolejbusům Škoda 6Tr a 7Tr z 50. let, které byly zapůjčeny z Technického muzea v Brně, dále trolejbusu Škoda 200Tr Sanos z Pardubického spolku historie železniční dopravy a trolejbusu Škoda 22Tr z Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Uvedené vozy doplnily dva zástupci „domácí stáje“, konkrétně historický trolejbus Škoda 9Tr a moderní trolejbus Škoda 33Tr.

Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, za což patří velké poděkování ze strany pořadatelů!