DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Teplice

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Teplice, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

Odborná a laická veřejnost, která byla ochotna zúčastnit se některých z dopravních průzkumů, osobních a veřejných setkání, případně se na obsahu podílela prostřednictvím fyzické a elektronické konverzace.

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

V rámci projektu bylo osloveno několik velkých zaměstnavatelů v regionu, kteří byli ochotni dobrovolně poskytnout pro zkvalitnění obsahu díla svá interní data.

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR