DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

 

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.


Komunikační strategie

Analytická část (elektronická verze)

Návrhová část (elektronická verze)

poznámka: „elektronická verze“ je poslední projednaná verze dokumentu, která po svém uveřejnění dále prochází korekcemi a doplňováním dat dle podnětů a připomínek

Veřejné projednání 20.06.2018 (prezentace)

Průzkum dopravního chování obyvatel statutárního města Teplice:

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Teplice

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Teplice, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR