Plán mobility byl schválen!

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Teplice byl schválen Zastupitelstvem města dne 16.9.2019 (Usnesení č. 108/19). Schválený Plán mobility naleznete v sekci DOKUMENTY.

Proběhlo další veřejné projednání Plánu mobility

Dne 19.6.2018 jste měli další možnost setkat se se zpracovateli Plánu mobility, tentokráte mj. za přítomnosti primátora pana Hanzy. Děkujeme všem, kteří se přišli o Plánu mobility dozvědět více a také organizátorům setkání. Setkání se také zúčastnila reportérka...

Veřejné projednání Plánu mobility

Vážení občané, Plán mobility dostal po mnoha setkáních s vedením města, pracovní skupinou a odbornou veřejností svou finální podobu, se kterou bychom Vás chtěli seznámit na veřejném setkání. Přijměte prosím pozvánku na veřejné projednání, které se koná ve...

Trápí Vás něco v dopravě? Vyplňte pocitovou mapu!

Zapojte se do tvorby nového Plánu mobility – podělte se s námi o své pocity a zkušenosti prostřednictvím pocitové mapy Teplic, která se zabývá dopravou a jejími nedostatky. Stačí, abyste po jednotlivých krocích označili v mapě konkrétní problémová místa a...

Proběhlo setkání zpracovatelů Plánu mobility s veřejností

Dne 20.6.2018 proběhlo na Magistrátě statutárního města Teplice veřejné setkání se zpracovateli Plánu mobility, za přítomnosti primátora pana Jaroslava Kubery. Po prezentaci zaznělo mnoho dotazů a podnětů k zamyšlení, všem účastníkům proto velmi děkujeme a budeme...