AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

Proběhlo další veřejné projednání Plánu mobility

Dne 19.6.2018 jste měli další možnost setkat se se zpracovateli Plánu mobility, tentokráte mj. za přítomnosti primátora pana Hanzy. Děkujeme všem, kteří se přišli o Plánu mobility dozvědět více a také organizátorům setkání.

Setkání se také zúčastnila reportérka Českého rozhlasu, paní Hauptvogelová, která ke konci setkání s panem primátorem Hanzou a vedoucím projektu Plánu mobility panem Roháčem udělala krátký rozhovor.

Prezentována byla zejména Návrhová část projektu, kdy byly představeny východiska, vize a navržená opatření. Ze závěrečné diskuze jsme si odnesli také několik podnětů k zamyšlení a zapracování. Prezentace ze setkání je pro zájemce k dispozici v sekci Dokumenty. Veškeré své další dotazy, náměty a připomínky nám můžete zasílat ještě zhruba do 30.6. a to přímo na adresu pavel.rohac.ml@udimo.cz (zejména pro obsáhlé příspěvky) nebo využít sekci komentářů.

Tým zpracovatelů